SLB·analys logo
Luftföroreningsmätningar
Data från Falun, Svärdsjögatan 3B

Kvävedioxid NO2, dygnsvärden (2016-01-01 - 2017-04-30)

Kvävedioxid NO2, timvärden (2016-01-01 - 2017-04-30)

Partiklar PM10, dygnsvärden (år 2016)

Partiklar PM2.5, dygnsvärden (år 2016)

Data interaktivt