Kagghamra

Då branden är släckt har mätningarna relaterade till den nu avslutats

Karta över branden i Kagghamra och de två mätstationerna vid Söderängstorp och Tegelvreten

SLB-analys mäter halter av kvävedioxid, Partiklar PM10 och PM2.5 samt sot vid två platser. Söderängstorp och Tegelvreten. Vid Söderängstorp mäts även meteorologiska parametrarna vind och vindrikting. I grafen för vindriktning är ungefärliga spann för när mätstationerna befinner sig i rökplymen markerade med grått. För Söderängstorp är spannet 10-50 grader och för Tegelvreten är spannet 235-290 grader. Graferna är zoombara i x-led och utöver kontrollerna är det möjligt att återställa zoomnivån med ett dubbelklick.

Vi beräknar också en daglig prognos över PM2,5 från branden. Prognosen görs med en spridningsmodell kalibrerad mot mätningarna i Söderängstorp och Tegelvreten.

Information om branden från Botkyrka kommun finns att hitta här. Södertörn brandförsvarsförbund har aktuell information om bland annat branden här.

Uppdaterad:
Plats
FM EM FM EM FM EM
Kategori Luftkvalitet Kortvarig exponering Partikelhalt (PM2.5; µg/m3; 1-3 timmars medelvärde)
A God 1-38
B Acceptabel 39-88
C Ohälsosam för känsliga personer 89-138
D Ohälsosam 139-351
E Mycket ohälsosam 352-526
F Farlig 527-

Data för nedladdning