Rapporter från SLB·analys för Luftvårdsförbundet
Sök bland rapporter:
Utgivare: SLB·analys Luftvårds-
förbundet
ITM Univer-
sitet
Övri-
ga
Samt-
liga
Följande ord måste ingå i rapporterna som ska listas:
Författare:
Antal funna rapporter:83 st
UtgivareBeteckning BeskrivningLogoFilnamnFilstorlek
LVF2018:33 Program för samordnad kontroll inom Östra Sveriges luftvårdsförbunds samverkansområde år 2018 - 2020  2001:1lvf2018_033.pdf1,24 MB
LVF2018:23 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20152001:1lvf2018_023.pdf661 kB
LVF2018:22 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20142001:1lvf2018_022.pdf657 kB
LVF2018:21 Rapportering av modelldata och objektiv skattning av luftkvalitet år 2017 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds samverkansområde  2001:1lvf2018_021.pdf303 kB
LVF2018:14 Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2017  MÄTRESULTAT ÅR 20172001:1lvf2018_014.pdf4.47 MB
LVF2017:25 Program för samordnad kontroll inom Östra Sveriges luftvårdsförbunds samverkansområde år 2017-2019  2001:1lvf2017_025.pdf2.8 MB
LVF2017:12 Exponering för luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund  2001:1lvf2017_012.pdf3.25 MB
LVF2017:7 Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund  MÄTRESULTAT ÅR 20162001:1lvf2017_007.pdf4.3 MB
LVF2016:32 Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun  SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) år 20152001:1lvf2016_032.pdf691 kB
LVF2016:22 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20132001:1lvf2016_022.pdf604 kB
LVF2016:17 Dubbdäcksandelar i kommunerna inom Östra Sveriges luftvårdsförbund  Parkerade personbilar januari-mars 20162001:1lvf2016_017.pdf644 kB
LVF2016:7 MÄTRESULTAT OCH JÄMFÖRELSER MED NORMER OCH MÅL ÅR 2015  2001:1lvf2016_007.pdf3.4 MB
LVF2015:13 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Södermanlands län år 2015  2001:1lvf2015_013.pdf810 MB
LVF2015:12 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20122001:1lvf2015_012.pdf604 MB
LVF2015:7 Kartläggning av sothalter i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län  2001:1lvf2015_007.pdf1.3 MB
LVF2015:1 Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund  MÄTNINGAR ÅR 20142001:1lvf2015_001.pdf4 MB
LVF2014:13 Upplands Väsby, kvarteret Fyrklövern  SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) FÖR 2013 SAMT ÅR 2030. VERSION 2.2001:1lvf2014_013.pdf954 kB
LVF2014:10 Program för samordnad kontroll inom Östra Sveri-ges luftvårdsförbunds sam-verkansområde år 2013-2015  2001:1lvf2014_010.pdf1.1 MB
LVF2014:9 Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län  Kartering av dubbdäcksandelar på parkerade personbilar under januari-mars 20142001:1lvf2014_009.pdf374 kB
LVF2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013  2001:1lvf2014_002.pdf434 kB
LVF2014:1 Luftkvalitet i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20132001:1lvf2014_001.pdf5.2 MB
LVF2013:31 Luftkvalitet i hamnområden – sjöfartens bidrag  2001:1lvf2013_031.pdf3.5 MB
LVF2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner.  Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar2001:1lvf2013_013.pdf1406 kB
LVF2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20112001:1lvf2013_010.pdf269 kB
LVF2013:6 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt delar av Gävleborgs län  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20122001:1lvf2013_006.pdf4.9 MB
LVF2012:8 Beräkningar av kvävedioxid i Stockholms- och Uppsala län inför ansökan om tidsfrist för att klara EU:s gränsvärde  2001:1lvf2012_008.pdf3.6 MB
LVF2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20102001:1lvf2012_005.pdf235 kB
LVF2012:2 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20112001:1lvf2012_002.pdf4649 kB
LVF2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2011_019.pdf6.5 MB
LVF2011:11 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20092001:1lvf2011_011.pdf247 kB
LVF2011:2 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20102001:1lvf2011_002.pdf2389 kB
LVF2010:23 Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort.  Jämförelser med miljökvalitetsnorm2001:1lvf2010_023.pdf773 kB
LVF2010:22 Avståndets betydelse för luftföroreningshalter vid vägar och tunnel-mynningar.  JÄMFÖRELSER MELLAN UPPMÄTTA OCH BERÄKNADE HALTER AV KVÄVEOXIDER (NOx)2001:1lvf2010_022.pdf1548 kB
LVF2010:12 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20082001:1lvf2010_012.pdf118 kB
LVF2010:6 Kartläggning av bens(a)pyrenhalter i Stockholms- och Uppsala län samt tätorterna Gävle och Sandviken.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM2001:1lvf2010_006.pdf774 kB
LVF2010:2 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20092001:1lvf2010_002.pdf753 kB
LVF2009:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20072001:1lvf2009_010.pdf132 kB
LVF2009:1 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20082001:1lvf2009_001.pdf753 kB
LVF2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2008_025.pdf180 kB
LVF2008:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20062001:1lvf2008_005.pdf327 kB
LVF2008:4 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20072001:1lvf2008_004.pdf722 kB
LVF2007:36 Uppdatering av NO2-kartläggning i Stockholms och Uppsala län.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2007_036.pdf228 kB
LVF2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2007_025.pdf19.9 MB
LVF2007:17 Exponering för partikelhalter (PM10) i Stockholms län.  BERÄKNING AV BEFOLKNINGENS EXPONERING, SKOLOR OCH FÖRSKOLORS LÄGE JÄMFÖRT MED PARTIKELHALTER SAMT HÄLSORISKUPPSKATTNING2001:1lvf2007_017.pdf202 kB
LVF2007:16 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun.  KONTROLL OCH JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER ÅR 20062001:1lvf2007_016.pdf1893 kB
LVF2007:14 Hälsoeffekter av partiklar.  Tilläggsprogram 20062001:1lvf2007_014.pdf460 kB
LVF2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun.  UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 20052001:1lvf2007_009.pdf120 kB
LVF2007:2 Forskningsrapport.  Projektet TESS finansierat av EMFO2001:1lvf2007_002.pdf1874 kB
LVF2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun.  JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER2001:1lvf2006_039.pdf5.6 MB
LVF2006:16 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20052001:1lvf2006_016.pdf543 kB
LVF2006:12 Forskningsrapport.  Exposure - Comparison between measurements and calculations based on dispersion modelling (EXPOSE)2001:1lvf2006_012.pdf540 kB
LVF2006:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20042001:1lvf2006_009.pdf140 kB
LVF2006:6 Ozon – ny miljökvalitetsnorm.  - Hur påverkas luftkontrollen i länen av den nya miljökvalitetsnormen?2001:1lvf2006_006.pdf273 kB
LVF2005:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20042001:2lvf2005_009.pdf783 kB
LVF2005:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20032001:1lvf2005_005.pdf345 kB
LVF2004:16 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20032001:2lvf2004_016.pdf658 kB
LVF2004:14 Kartläggning av bensenhalter i Stockholms- och Uppsala län.  Jämförelser med miljökvalitetsnormer2001:1lvf2004_014.pdf428 kB
LVF2004:13 Miljöavgifternas effekt på utsläpp, halter och hälsa i Storstockholmsområdet.  2001:1lvf2004_013.pdf2235 kB
LVF2004:3 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20022001:1lvf2004_003.pdf435 kB
LVF2003:8 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20022003:8lvf2003_008.pdf842 kB
LVF2003:6 Trängselavgifter i Stockholm.  Effekter på luftkvalitet år 20152003:8lvf2003_006.pdf6058 kB
LVF2003:4 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20012003:4lvf2003_004.pdf406 kB
LVF2003:1 Kartläggning av partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län.  2003:1lvf2003_001.pdf545 kB
LVF2002:3 Utsläpp till luft mellan 1990-2010 i Stockholms och Uppsala län.  2001:1lvf2002_003.pdf217 kB
LVF2002:2 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20012002:2lvf2002_002.pdf954 kB
LVF2002:1 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 20002002:1lvf2002_001.pdf141 kB
LVF2001:2 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 20002001:2lvf2001_002.pdf1051 kB
LVF2001:1 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 19992001:1lvf2001_001.pdf140 kB
LVF2000:5 Känslighetsanalys avseende prognos av kvävedioxidhalter 2006.  2000:5lvf2000_005.pdf1943 kB
LVF2000:1 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - mätdata 19992000:1lvf2000_001.pdf824 kB
LVF1999:4 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 19981999:4lvf1999_004.pdf111 kB
LVF1999:3 Kartläggning av kvävedioxidhalter i Stockholms och Uppsala län.  - jämförelser med miljökvalitetsnormer1999:3lvf1999_003.pdf228 kB
LVF1999:2 Emissionsdatabas 1997 för Stockholms och Uppsala län.  - struktur, innehåll, kvalitet1999:2lvf1999_002.pdf228 kB
LVF1999:1 Luftföroreningar i Stockholms län.  - mätdata vinterhalvåret 1998/991999:1lvf1999_001.pdf663 kB
LVF1998:6 Forsknings-rapport.  Kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Halter och befolkningsexponering. Delrapport för SHAPE-projektet (på engelska) SHAPE The Stockholm Study on Health Effects of Air Pollution and their Economic Consequences Part I: NO2 and Particulate Matter in Stockholm Concentrations and Population Exposure Forskningsrapport Mars 1999lvf1998_006.pdf1943 kB
LVF1998:2 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län.  - utsläppsdata 1997, mätdata sommarhalvåret 19981998:2lvf1998_002.pdf692 kB
LVF1998:1 Luftföroreningar i Stockholms län.  - svavel- och kvävenedfallet okt.1994 -sept.1997, mätdata vinterhalvåret 1997/981998:1lvf1998_001.pdf466 kB
LVF1997:2 Luftföroreningar i Stockholms län.  - utsläppsdata 1996, mätdata sommarhalvåret 19971997:2lvf1997_002.pdf835 kB
LVF1997:1 Luftföroreningar i Stockholms län.  - beräkning av savel- och kvävenedfall, mätdata vinterhalvåret 1996/971997:1lvf1997_001.pdf1343 kB
LVF1996:2 Luftföroreningar i Stockholms län.  - mätdata sommarhalvåret 1996.1996:2lvf1996_002.pdf1090 kB
LVF1996:1 Luftföroreningar i Stockholms län 1995-1996.  - svavel- och kvävenedfallet okt.1994 -sept.1995, mätdata vinterhalvåret 1995/961996:1lvf1996_001.pdf1096 kB
LVF1995:3 Luftföroreningar i Stockholms län 1993-1994.  - utsläppsdata 1994, mätdata vinterhalvåret 1994/95 och sommarhalvåret 19951995:3lvf1995_003.pdf1444 kB
LVF1995:2 Emissionsdatabas 1993.  - en dokumentation1995:2lvf1995_002.pdf1393 kB