Dubbdäckens effekter på partiklar och ohälsa
Foto: Simon Howden/FreeDigitalPhotos.net Dubbdäckens påverkan på partikelhalterna och eventuella hälsoeffekter debatteras flitigt i media. Tyvärr förekommer ofta felaktiga och missvisande påståenden om bland annat hälsoeffekterna av de partiklar som dubbdäcken orsakar och vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan betytt för utsläppen. Här tar vi upp några frågor som ofta dyker upp i debatten och besvarar dessa baserat på dagens kunskapsläge.

Ytterligare frågor och svar om vinterdäck hittas på Stockholms stads hemsida.
Frågor och svar om dubbdäck, partiklar och hälsa

Åtgärder

Hur påverkas trafiksäkerheten av minskad andel dubbdäck?

Vad betyder sänkt hastighet för utsläppen och halterna av partiklar?

Har dubbdäcksförbudet på Hornsgatan lett till ökad trafik på andra gator?

Kan trädplantering minska partikelhalterna?

Hur kan vi veta att minskad användning av dubbdäcken kommer att minska partikelhalterna?

Är det inte lastbilarna som är orsaken till de höga partikelhalterna?

Hur påverkar sandning partikelhalterna?

Halter och hälsa

Är de dubbdäcksgenererade partiklarna farliga?

Hur höga är halterna i Stockholm jämfört med andra huvudstäder?