SolnaSolna Råsundavägen

Välkommen till Solna kommuns hemsida. Här visualiseras dagens mätningar från mätstationen i Solna.

Under “PM10 dygn” och “NO2 dygn” visas dagens luftkvalitetsmätningar för partiklar, PM10, samt kvävedioxid, NO2. Antalet överskridande dagar av miljökvalitetsnormen för PM10 och NO2 visas under flikarna “Norm”.

För att se placering av mätstationen se Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvlaitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt