Solna


Solna

I Solna mäts partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO, NO2) i gatunivå vid Danderydsvägen sedan juni 2024. Tidigare mätplats var Råsundavägen 107. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 de senaste två veckorna samt antal dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år.

Som jämförelse visas även resultat från mätningar i Stockholm, dels urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan, dels i gatunivå på Hornsgatan.

För placering och beskrivning av mätstationen se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt