Rapporter

Rapporter

SLB-analys publicerar sedan 2019 alla egna offentliga rapporter i publikationsserien: “SLB-rapporter”. För äldre rapporter till och med 2018 finns även “Luftvårdsförbundsrapporter” (LVF-rapporter), vilka är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Utöver dessa finns “ACES-rapporter” utgivna av “Department of Environmental Science and Analytical Chemistry” vid Stockholms universitet, “Examensrapporter” från arbeten utförda med Luftvårdsförbundets databaser och modeller samt “Övriga rapporter” där SLB-analys och Luftvårdsförbundet har medverkat. Klickar du på “Samtliga rapporter” hittar du också vetenskapligt granskade publikationer.

Rapportdatabas

Samtliga rapporter

(databasen öppnas i ett nytt fönster)