Rävhagen


Rävhagen

Här visas mätningar vid Rävhagen, utförda på uppdrag av Trafikverket. Som referens visas även mätningar från taknivå på Brömsebroväg.