Historiska data

Historiska data

Nedan kan du se och hämta historiska data från tim- och dygnsdatabasen. Nedladdning av historiska data är bara möjlig för kvalitetssäkrad data från föregående år. För att ladda ned data måste först grafen visas för den tidsperiod och det ämne du valt. För översiktskarta och beskrivning av de fasta mätstationerna, se Verksamhet > Luftövervakning.