Dubbdäck

Dubbdäcksandelar

Halterna av partiklar, PM10, i luften består till stor del av mycket små slitagepartiklar. Dessa orsakas främst av att bilarnas dubbdäck river upp asfalten. För att ta reda på utsläppen av slitagepartiklar kontrolleras användningen av dubbdäck i regionen varje vinterhalvår. Kontrollerna görs manuellt på rullande personbilar och lätta lastbilar under vardagar mellan klockan 08:00 och 15:00. Vid varje tillfälle räknas ungefär 200 fordon.

Nedan visas registrerade dubbdäcksandelar under vinterhalvåret 2023-2024 på Stockholms infartsleder och innerstadsgator. Diagrammet uppdateras fortlöpande. Innerstadsgator med dubbdäcksförbud (Hornsgatan, Fleminggatan och Kungsgatan) redovisas separat. För infartsleder finns även den föregående vintersäsongens dubbdäcksandelar inlagda som en svart punktstreckad linje.

Dubbdäcksandelar under vinterhalvåret 2023-2024