Gotland


Visby

I Visby mäts partiklar i fraktionerna PM10 och PM2.5 i gatunivå vid Österväg 17 och i urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Brömseboväg 8. Under perioden 1 februari till 31 maj 2024 sker mätningar även på båda sidorna av Norra Hansegatan (nr 15 och nr 16). Trafikverkets mätplats Rävhagen ligger invid Visbyleden (väg 148).

Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 de senaste två veckorna samt antalet dygn PM10-halten har varit högre än normvärdet hittills i år.

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt