Gotland


Visby

I Visby mäts partiklar i fraktionerna PM10 och PM2,5 i gatunivå vid Österväg 17 och i urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Brömseboväg 8. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 de senaste två veckorna samt antalet dygn PM10-halten har varit högre än normvärdet hittills i år.

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt