Historiska data

Historiska data

Nedan kan du se och hämta historiska meteorologiska data från tim- och dygnsdatabasen. Nedladdning av historiska data är möjlig för kvalitetssäkrad data från föregående år. För att ladda ner data måste först grafen visas för den tidsperiod och det ämne du valt.