Södertälje

Södertälje

Välkommen till Södertälje kommuns hemsida. Här visualiseras dagens mätningar från mätstationen i Södertälje.

Under “PM10 dygn” visas dagens luftkvalitetsmätningar för partiklar, PM10. Antalet överskridande dagar av miljökvalitetsnormen för PM10 visas under fliken “Norm”.

För att se placering av mätstationen se Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvlaitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt