Kontakt

SLB-analys
Fleminggatan 4
Box 8136
104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 28 800
info@slb.nu
facebook100 linkedin100

Östra Sveriges Luftvårdsförbund
c/o Centrum för arbets- och miljömedicin
Solnavägen 4, plan 10
113 65 STOCKHOLM
Telefon: 08-58 00 21 01
www.oslvf.se / frida.eik-kvarnstrom@oslvf.se
facebook100 twitter100 linkedin100Vi som jobbar på SLB-analys

Kristina Eneroth
Kristina Eneroth
kristina.eneroth@slb.nu
08 508 28 178

Chef för SLB-analys

Sebastian Bergström
Sebastian Bergström
sebastian.bergstrom@slb.nu
08 508 28 778

Systemadministration

Lina Broman
Lina Broman
lina.broman@slb.nu
08 508 28 799

Luftkvalitetsutredningar
Vindkomfort

Magnus Brydolf
Magnus Brydolf
magnus.brydolf@slb.nu
08 508 28 925

Luftkvalitetsutredningar
Mätningar av luftföroreningar
Utvärdering av mätdata

Lars Burman
Lars Burman
lars.burman@slb.nu
08 508 28 922

Luftkvalitetsutredningar
Utvärdering av mätdata
Vägtrafikemissioner och åtgärdsanalyser

Max Elmgren
Max Elmgren
max.elmgren@slb.nu
08 508 28 930

Mätningar av luftföroreningar och meteorologi
Utvärdering av mätdata

Föräldraledig

Magnuz Engardt
Magnuz Engardt
magnuz.engardt@slb.nu
08 508 28 823

Forskningsprojekt
Luftkvalitetsutredningar
Luftkvaltietsprognoser

Jennie Hurkmans
Jennie Hurkmans
jennie.hurkmans@slb.nu
08 508 28 905

Luftkvalitetsutredningar
Mätningar av luftföroreningar
Utvärdering av mätdata

Christer Johansson
Christer Johansson
christer.johansson@slb.nu
08 508 28 931

Forskningsprojekt
Åtgärdsanalyser
Utvärdering av mätdata

Anton Josefsson
Anton Josefsson
anton.josefsson@slb.nu
08 508 28 895
Luftkvalitetsutredningar
Jenny Lindvall
Jenny Lindvall
jenny.lindvall@slb.nu
08 508 28 886

Luftkvalitetsutredningar

Boel Lövenheim
Boel Lövenheim
boel.lovenheim@slb.nu
08 508 28 955

Luftkvalitetsutredningar
Utvärdering av mätdata

Börje Norberg
Börje Norberg

Tjänstledig

Michael Norman
Michael Norman
michael.norman@slb.nu
08 508 28 933

Mätningar av luftföroreningar och meteorologi
Emissioner av slitagepartiklar från vägtrafik
Utvärdering av mätdata
Åtgärdsanalyser

Peter Ramström
Peter Ramström
peter.ramstrom@slb.nu
08 508 28 971

Mätningar av luftföroreningar
Service av mätinstrument

Daniel Schlesinger
Daniel Schlesinger
daniel.schlesinger@slb.nu
08 508 289 77

Luftkvalitetsutredningar
Mätningar av luftföroreningar
Vindkomfort

Sanna Silvergren
Sanna Silvergren
sanna.silvergren@slb.nu
08 508 28 754

Luftkvalitetsutredningar
Mätningar av luftföroreningar
Utvärdering av mätdata

Peter Strömberg
Peter Strömberg
peter.stromberg@slb.nu
08 508 28 912

IT-Datakommunikation

Billy Sjövall
Billy Sjövall
billy@slb.nu
08 508 28 809

Mätningar av luftföroreningar
Etablering och drift av mätstationer

Fredrik Storm

Fredrik Storm
fredrik.storm@slb.nu
08 508 28 954

Luftkvalitetsutredningar

Beatrice Säll

Beatrice Seger Säll
beatrice.sall@slb.nu
08 508 28 797

Luftkvalitetsutredningar
Kontaktperson Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Handledning till kommuner vid uppdatering av emissionsdatabasen