SollentunaSollentuna

I Sollentuna mäts partiklar, PM10. Vi mäter vid E4 Häggvik, Danderydsvägen (Edsberg), Ekmansvägen 11 och Sollentunavägen.
Som jämförelse visas även resultat från mätningar i Stockholm, dels urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan, dels i gatunivå på Hornsgatan och Sveavägen (medelvärde).

För placering och beskrivning av mätstationen se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt