Sollentuna


Sollentuna

I Sollentuna mäts partiklar, PM10, vid E4 Häggvik, Danderydsvägen (Edsberg), Ekmans väg 11 och Sollentunavägen 192. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, de senaste två veckorna samt antal dygn halterna har varit högre än normvärdet hittills i år.
Som jämförelse visas även resultat från mätningar i Stockholm, dels urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan, dels i gatunivå på Hornsgatan och Sveavägen (medelvärde).

För placering och beskrivning av mätstationen se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt