Luftvårdsförbundet

Luftvårdsförbundet

SLB-analys sköter driften av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds luftövervakningssystem. Östra Sveriges Luftvårdsförbund (OSLVF) är en ideell förening som på medlemmarnas uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i sex län i sydöstra Sverige: Stockholms-, Södermanlands-, Gävleborgs-, Östergötlands-, Gotlands- och Uppsala län. Förbundet har idag 71 medlemsorganisationer, varav 62 är kommuner. Även regioner, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar i luftvårdsförbundet.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund fungerar som inköpscentral och alla medlemmar kan direktavropa SLB-analys till 30 procent lägre timpris.

Kontakta Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Centrum för arbets- och miljömedicin
Solnavägen 4, plan 10
113 65 Stockholm
Telefon: 076-502 21 01
www.oslvf.se / frida.eik-ohman@oslvf.se
facebook100 twitter100 linkedin100