Luftvårdsförbundet

Luftvårdsförbundet

SLB-analys sköter driften av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds luftövervakningssystem. Östra Sveriges Luftvårdsförbund (OSLVF) är en ideell förening som på medlemmarnas uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i sydöstra Sverige: Stockholms-, Södermanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län. Förbundet har idag 60 medlems-organisationer, varav 50 är kommuner. Även landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar hos luftvårdsförbundet.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds fungerar som inköpscentral och alla medlemmar kan direktavropa SLB-analys till 30 procent lägre timpris.

Aktuella händelser

Kontakta Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Södermalmsallén 36
Box 38145
100 64 STOCKHOLM
Telefon: 08-58 00 21 01
www.oslvf.se / frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se
facebook100 twitter100 linkedin100