Luktutredningar

Luktutredningar

Vissa kemiska föreningar kan generera lukt som vi människor är känsliga mot. Lukt kan komma plötsligt och upplevas både obehagligt och störande beroende på vilket ämne som är luktkällan samt geografisk spridning och utspädning. SLB-analys erbjuder tjänster inom spridningsberäkningar för lukt.

Lukt påverkas starkt av halten från luktkällan och spridningen av lukt påverkas av en mängd metrologiska parametrar. SLB-analys har mångårig erfarenhet av spridningsberäkningar av både luftkvalitets-och luktutredningar.

Luktutredningar är ett alternativ för verksamhetsutövare som sprider lukt för bland annat tillståndsansökningar. Att veta hur den den geografiska spridningen och utspädningen ser ut kan användas som underlag för att minimera luktolägenheter, utöka verksamheten hållbart utifrån ett luktperspektiv samt säkerställa att vissa luktgenererande föreningar inte utgör hälsorisker för folk som bor och vistas i området.

Exempel på geografisk spridning av luktkoncentrationer från en luktkälla.

Exempel på spridningsberäkning från en luktkälla.

Kontaktinformation

Kristina Eneroth
08 508 28 178
kristina.eneroth@slb.nu eller info@slb.nu

Referensuppdrag

Luktutredning i Norra djurgårdsstaden

Luktutredning för Hallsta pappersbruk