SLB·analys

Miljökvalitetsnormer - partikeldata från Sollentuna: E4 Häggvik, Danderydsvägen (Edsberg), Ekmansv 11 och Eriksbergsskolan samt Stockholm: medelvärde Hornsgatan / Sveavägen och Torkel Knutssonsg ovan tak
Antal dygnsvärden över 50 µg/m3 hittills under år 2021 har varit:

0st vid station E4 Häggvik,
0 st vid Danderydsvägen (Edsberg)
0 st vid Ekmansvägen 11
0 st vid Eriksbergsskolan
0 st vid Hornsgatan
0 st vid Sveavägen och
0 st vid Torkel Knutssonsgatan.

Dygnsnorm: Max 35 överskridanden / år.

Data interaktivt