Luftvårdsförbundets årsrapport 2019

2020-04-21

I Luftvårdsförbundets årsrapport 2019 redovisas resultat från mätningar av luftföroreningshalter och meteorologiska parametrar i regionen. Förutom luftföroreningshalter i urban och regional bakgrundsmiljö redovisas resultat från gatustationer i Uppsala, Gävle, Botkyrka, Solna, Sollentuna och Södertälje. Dessutom redovisas resultat från Trafikverkets mätningar intill E4/E20 på Lilla Essingen och vid Skonertvägen i Stockholm.

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, till skydd för människors hälsa överskreds vid Uppsala kommuns mätstation på Kungsgatan och vid Trafikverkets mätstation vid E4/E20 Skonertvägen. Vid övriga mätstationer klarades NO2-normen. Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 och PM2.5 klarades vid alla mätstationer.

Se Luftvårdsförbundets årsrapport 2019 här.

Se sammanfattning av resultat och trender här.