Barns lungkapacitet bättre enligt ny studie

2023-02-22

I takt med att luften i Stockholm har blivit bättre så har även barns och ungas lungkapacitet förbättrats. Det visar en ny studie publicerad i “European Respiratory Journal“. Studien har följt omkring 4 000 barn födda mellan år 1994 och 1996. Lungfunktionen undersöktes vid 8, 15, och 24 års ålder. SLB-analys har bidragit med analyser av hur luftkvaliteten och barnens exponering av luftföroreningar utomhus vid bostaden har förändrats från födseln och fram till tjugoårsåldern. Slutsatsen forskarna på Karolinska Institutet drar av studien är att minskad exponering för luftföroreningar, även vid relativt låga nivåer, är förknippad med förbättringar i utvecklingen av lungfunktionen från barndom till tidig vuxen ålder.

Artikeln i European Respiratory Journal.

Pressmeddelande från KI.

Artikel i DN.