Luftkvalitetsmätningar i Botkyrka kommun

2023-02-27

Sedan 1 mars 2023 övervakar Botkyrka kommun luftkvaliteten genom mätningar av partiklar (PM10 och PM2.5), kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) vid Kumla gårdsväg. Mätplatsen är belägen väster om Hågelbyleden vid Pelican Self Storage. Mätningarna kommer att pågå under hela 2023 med eventuell förlängning. Kommunen har tidigare genomfört mätningar vid Hågelbyleden, men platsen vid Kumla gårdsväg bedöms vara mer representativ för luftkvalitetsmätningar mot miljökvalitetsnormer och miljömål.

Halter av PM10, PM2.5 och NO2 går att följa under Luften idag.

Mätskåpet vid Kumla gårdsväg i Botkyrka kommun.