Projektet “Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet” avslutat

2023-01-20

SLB-analys har under åren 2019 till och med 2022 arbetat med forsknings- och innovationsprojektet ”Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät” vid E4/E20 i Hallunda. Uppdragsgivare har varit Trafikverket. Huvudsyftet har varit att utreda om trafikstyrning i form av varierande hastighetsgränser (VH) kan minska trafikens påverkan på luftkvalitet och klimatpåverkande utsläpp. Projektet som avslutades i januari 2023 har genererat mycket kunskap samt flertalet rapporter. Mer finns att läsa på projektets sida.

Arbete i mätboden vid mätstation Hallunda intill E4/E20 i norrgående riktning.