Halter och åtgärder vid skolor i Gävle

2022-08-22

Gävle kommun har inlett ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för luftkvalitet med fokus på skolor och förskolor i kommunen.

SLB-analys har på uppdrag av Gävle kommun kartlagt halterna av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, vid alla skolor och förskolor i kommunen. Vid de mest utsatta skolorna i centrala staden har en beskrivning av källfördelningen gjorts, dvs. hur mycket olika typer av utsläppskällor bidrar till de totala halterna. För dessa skolor har även beräkningar och bedömningar gjorts för hur olika lokala åtgärder kan minska föroreningsnivåerna av PM10 och NO2. Rapporten går att läsa här.