Mätningar av vedeldningsrök i omgivningsluften

2022-11-08

SLB-analys har den 2 november startat mätningar av vedeldningsrök i omgivningsluften i ett villaområde i Enskede i södra Stockholm. Syftet med mätningarna är att följa upp tidigare mätningar som genomfördes 2017 men framför allt att se om den ökade vedeldningen som väntas under vintern, som följd av ökade elpriser, kommer att leda till högre halter av hälsofarliga ämnen i omgivningsluften. Mätningarna sker genom insamling av partiklar i utomhusluften på filter där totalt 16 polycykliska aromatiska kolväten (PAH) inklusive det cancerframkallande ämnet bens(a)pyren (BaP) kommer att analyseras. Mätningarna beräknas pågå under totalt 6 månader.

I media pratas det mycket nu om ökad vedeldning och de konsekvenser som detta kan leda till, både för den som eldar och för de som bor i områden där vedeldning är frekvent förekommande. Alla som eldar i kamin eller panna har ett ansvar att elda på bästa möjliga sätt. Naturvårdsverket har bra information på sin hemsida om detta och där finns även broschyren Elda rätt som beskriver hur du ska elda i kaminer och pannor för att uppnå god förbränning, små utsläpp av luftföroreningar och god brandsäkerhet.

Filterprovtagaren placerad på en villatomt i Enskede, Stockholm.