Höga partikelhalter på grund av sandmoln

2020-10-02

Under fredagen den 2 oktober uppmättes höga partikelhalter inom Östra Sveriges Luftvårdförbund. Partiklarna härrör från ett sandmoln som har sitt ursprung i sydöstra Europa, troligen runt Svarta havet eller Kaukasus. Sandmolnet syns även på SMHI:s satellitbilder. De aktuella partikelhalterna kan följas på denna länk.

http://slb.nu/slbanalys/luften-idag/