Höga partikelhalter på grund av sandmoln

2020-10-02

Under fredagen den 2 oktober så uppmäts höga partikelhalter inom Östra Sveriges luftvårdförbund. Partiklarna härrör från en sandmoln som har sitt ursprung i sydöstra Europa, troligen runt Svarta havet eller Kaukasus. Sandmolnet syns även på SMHI’s satellitbilder. De aktuella partikelhalterna följs på denna länk.

http://slb.nu/slbanalys/luften-idag/