Luftvårdsförbundet utökas

2020-12-01

Östra Sveriges Luftvårdsförbund har bildats för att uppnå en effektiv övervakning av luftkvaliteten i Södermanlands, Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län. Från och med första januari 2021 utökas förbundet med Östergötlands län samt Region Gotland. För SLB-analys, som driver Luftvårdsförbundets system, innebär detta att fem nya mätstationer upprättas och att modellsystemet utökas med 14 kommuner. Nedan visas de nya mätningarna i Linköping och Norrköping.

Hamngatan i Linköping. Mätning i gatunivå av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO2)

Hamngatan i Linköping. Mätning i gatunivå av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO2)

Kungsgatan i Norrköping. Mätning i gatunivå av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO2)

Kungsgatan i Norrköping. Mätning i gatunivå av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO2)

Norrköping, Trädgårdsgatan. Mätning i taknivå (urban bakgrund) av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO2)

Norrköping, Trädgårdsgatan. Mätning i taknivå (urban bakgrund) av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO2)