Hornsgatans miljözoner utvärderade

2023-06-14

På uppdrag av Stockholms stad har SLB-analys utvärderat de miljözoner (klass 1 och klass 2) som finns på Hornsgatan i Stockholms innerstad. Genom automatisk nummerplåtsavläsning (ANPR) åren 2019-2022 har fordonsparkens regelefterlevnad, sammansättning och utsläpp av kväveoxider på Hornsgatan analyserats. Regelefterlevnaden för miljözon klass 2 för lätta fordon är 79 %, vilket är något sämre än år 2020 då miljözonen infördes. Försämringen beror till stor del på att många dieselbilar har fortsatt köra på Hornsgatan, trots att de blev förbjudna 1 juli 2022. Att utsläppen av kväveoxider trots detta har minskat beror på att dieselbilarna har blivit färre samt att elbilar utan utsläpp och elhybridbilar med mycket låga utsläpp har blivit fler.

Miljözon klass 1 för tunga fordon har funnits sedan år 1996 i stora delar av Stockholms innerstad och regelefterlevnaden på Hornsgatan är 96 %. Kravet på klass Euro 6 i miljözonen från år 2021 har inneburit att utsläppen av kväveoxider har minskat kraftigt, framförallt för tunga diesellastbilar.

Rapporten finns här.