Hornsgatans miljözon utvärderad

2021-03-18

SLB-analys har utvärderat miljözonen för lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar) som infördes på Hornsgatan i Stockholm den 15 januari 2020. Med hjälp av speciella sensorer utplacerade på Hornsgatan innan och efter miljözonens införande kunde all trafik kategoriseras ner till utsläppsklasser. Med hjälp av en emissionsmodell för vägtrafik beräknades miljözonens effekt på utsläpp av kväveoxider och koldioxid samt halter av kvävedioxid. Miljözonen förbjuder fordon som är äldre än ungefär 10 år.

Rapporten finns att läsa här.