Nya mätningar på Gotland

2021-03-29

SLB-analys har på uppdrag av Region Gotland, som numera ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, etablerat mätningar av partiklar (PM10 och PM2.5) i Visby. Mätningarna sker dels i urban bakgrundsmiljö ovan tak, dels i gaturum vid Österväg 17. Indikativa mätningar har tidigare visat på höga partikelhalter vid Österväg 17, och fr.o.m. i år görs därför mätningar med mer avancerade instrument godkända av Naturvårdsverket.

Mätning av partiklar (PM10, PM2.5) i urban bakgrund ovan tak vid vårdcentralen Korpen i centrala Visby.
Mätning av partiklar (PM10, PM2.5) i gaturum vid Österväg 17 i centrala Visby.