Sammanfattning mätresultat 2021

2022-04-26

Idag släpper Östra Sveriges Luftvårdsförbund en kortversion som sammanfattar resultatet av mätningarna i gatunivå år 2021. Förutom jämförelser med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål jämförs mätresultatet med Världshälsoorganisationen, WHO:s nya riktvärden till skydd för människors hälsa. De nya riktlinjerna från år 2021 baseras på aktuell hälsoforskning och ligger till grund för den revidering av EU:s luftkvalitetsdirektiv som pågår för närvarande.

Kortversionen finns att läsa här. Fullständig årsrapport finns här.