Läs om luftövervakning i Ny Juridik

2022-04-20

I det senaste numret av tidskriften “Ny Juridik” kan man läsa om övervakning, rapportering och information av luftdata inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Artikeln tar även upp vilka regler som styr luftövervakningsarbetet samt lite om historiken kring regleringen och kommande reviderat luftkvalitetsdirektiv.

Läs artikeln här!