Mätresultat för år 2023 klart

2024-04-08

Resultat för mätningarna av luftkvalitet år 2023 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund finns nu sammanställt, dels i en kortversion med de viktigaste resultaten, dels i en fullständig årsredovisning, vilken inkluderar mätningar i urban bakgrund (ovan tak) samt meteorologi. Jämförelser görs med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. I kortversionen jämförs mätresultatet även med WHO:s nya riktvärden till skydd för människors hälsa samt EU:s nya gränsvärden som kommer att fastställas inom kort.

Kortversionen finns att läsa här. Fullständig årsrapport finns r.