Renare luft har räddat tusentals liv

2024-03-27

Förbättringar av luftkvaliteten under de senaste tjugo åren har gett stora hälsovinster, enligt ny forskningsstudie där SLB-analys deltagit. I studien har luftföroreningsnivåerna i sex svenska städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå beräknats. Denna omfattande analys, som täcker över hälften av Sveriges befolkning, presenteras nu i tidskriften Air Quality, Atmosphere & Health.

Enligt beräkningar som presenteras i studien, kan nära 3 000 förtida dödsfall ha undvikits årligen mellan år 2000 och 2018 i de sex studerade städerna. Trots dessa framsteg står det klart att många fortfarande utsätts för nivåer av luftföroreningar som överstiger rekommendationerna från Världshälsoorganisationen, WHO.

Resultaten kommer att utgöra grund för ytterligare forskning kring hälsokonsekvenser av luftföroreningar och andra miljöfaktorer, exempelvis för att bättre förstå hur dessa faktorer påverkar den tidiga utvecklingen av kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, metabolt syndrom och njursvikt. Forskningen baseras på data från den stora svenska SCAPIS-studien, där 30 000 medelålders svenskar har undersökts.

Utöver SLB-analys medverkar även SMHI, Miljöförvaltningen i Malmö samt forskare från Karolinska Institutet och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala och Umeå.

Studien kan hittas här