Mätningar vid Vaksalaskolan i Uppsala

2023-11-17

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är inne i den andra delen av ett större projekt där luftkvaliteten på skolgårdar övervakas för att få en bättre bild över den luftkvalitet som råder där barn vistas i sin skolmiljö.

Just nu pågår mätningar av kvävedioxid och partiklar vid Vaksalaskolans skolgård intill Väderkvarnsgatan i Uppsala. Mätningarna pågår under perioden oktober 2023 till och med maj 2024.

Mätskåpet placerat på Vaksalaskolans skolgård.