Uppdaterad mätplatsrapport

2022-04-26

Rapporten “Mätstationer inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund – Beskrivning mätstationer för kontroll av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet” är en del av programmet för samordnad kontroll och omfattar de mätstationer och parametrar vars mätdata redovisas till datavärden år 2022 (mätdata för kalenderåret 2021) samt nya stationer vars mätdata kommer att redovisas vid nästa rapporteringstillfälle år 2023 (mätdata för kalenderåret 2022). Rapporten kommer att uppdateras årligen. Alla mätstationer är dokumenterade med kartor och bilder av omgivningen samt angivelse av kompassriktningen.

Anledningen till en separat rapport är framför allt det stora antalet mätstationer som idag är i drift inom samverkansområdena. Under inledningen av 2022 finns det totalt 29 fasta mätstationer, med syfte att övervaka miljökvalitetsnormer, i drift inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds två samverkansområden. SLB-analys sköter driften och kontrollen, servar och kalibrerar instrumenten samt granskar och redigerar mätdata vid alla mätstationer som omfattas av rapporten.

Rapporten finns att se här.