Uppdaterat program för samordnad kontroll

2022-04-04

Programmet för samordnad kontroll inom ÖSLVF de kommande två åren finns nu beskrivet i rapporten SLB 15:2022 – Program för samordnad kontroll inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds samverkansområden år 2022 – 2024.

Samverkan mellan kommuner, i form av t.ex. ett luftvårdsförbund, ska bedrivas i enlighet med ett program för samordnad kontroll som uppdateras årligen. I programmet för samordnad kontroll inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde kan man som läsare hitta information om de två ingående samverkansområdenas organisation, beskrivning av de största källorna till luftföroreningar inom samverkansområdena samt trender för de luftföroreningar som övervakas mot gällande miljökvalitetsnormer. I programmet finns även en detaljerad kontrollstrategi för hur luftkontrollen planeras att bedrivas inom förbundet under åren 2022 t o m 2024, ett kvalitetssäkringsprogram som beskriver den kvalitetskontroll som genomförs för mätningar och beräkningar samt beskrivning av alla de mätstationer som är i drift inom de två samverkansområdena.