ACCEPTED

ACCEPTED

Akronymen ACCEPTED står för ”Assessmentofchangingconditions, environmental policies, time-activities, exposure and disease” och är titeln på ett projekt som har studerat påverkan på luftföroreningsutsläpp, exponering och folkhälsa av olika åtgärder, exempelvis miljözoner, trängselskatt och Förbifart Stockholm. Projektet har också studerat effekter på klimat, analyserat relationen mellan föroreningshalterna inomhus och utomhus samt hur den personliga exponeringen påverkas av hur man rör sig. I studien ingick också en epidemiologisk studie av samband mellan hälsa och värmeböljor samt luftföroreningsexponering.
I studien deltog forskare från 12 olika institutioner i Sverige, Tyskland, Belgien och Frankrike. Koordinator för projektet var Umeå universitet.
Finansiär: ERA-net (Naturvårdsverket för de svenska forskarna)
Läs mer:
http://www.acceptedera.eu/wp-content/uploads/ACCEPTED-End-user-report.pdf
http://www.acceptedera.eu/wp-content/uploads/ACCEPTED-Final-Report.pdf

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: