Nordust II

Nordust

Nordust II är fortsättningen på Nordust. Syftet med Nordust-projektet var att öka förståelsen för hur olika åtgärder relaterade till användningen av dubbdäck, sandning, och andra vinterväghållningsmetoder påverkar luftkvaliteten, samt även hur meteorologiska faktorer påverkar. Detta skedde genom att utveckla mätmetoder och beräkningsmodeller som beskriver de processer som påverkar källor och sänkor för partiklar i vägmiljön.

Projektet Nordust II innefattar utöver det som beskrivs ovan även att kvantifiera olika åtgärders betydelse för befolkningen exponering och vilken hälsoförbättring som kan åstadkommas med åtgärderna. Vidare studeras däckens betydelse för bidraget till mikroplaster i miljön.
I Nordust deltar forskare från Sverige, Finland, Norge, Island och Danmark. Det finansieras av NordFoU. Läs mer här.

Koordinator: VTI

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: