Boendes exponering

Boendes exponering

Projektets syfte är att studera om boende på en och samma adress utsätts för olika luftföroreningsexponering, t ex beroende på hur man färdas till arbete, skola eller var man arbetar. Frågeställningen är viktig eftersom många epidemiologiska studier där man hittat starka samband mellan hälsoeffekter och exponering för luftföroreningar avser exponeringen på hemadressen, utan hänsyn till hur man transporterar sig till och från arbete/skola och utan hänsyn till var man arbetar/går i skola.
Vi rekryterar ett antal familjer där familjemedlemmarna får mäta sin exponering under ett antal veckor. Genom att jämföra exponeringshalterna för personerna som bor på samma adress kan vi avgöra om exponeringen på arbetet/i skolan och transporterna till och från hemmet har stor betydelse för exponeringen.
Studien är ett samarbete mellanIMM (Karolinska institutet), AMM (Landstinget i Stockholms län) och SLB-analys. Den finansieras av Forte.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: