Cykelprojektet

Cykelpendling istället för bil

Projektets syfte är att undersöka hälsovinster/hälsoförluster och påverkan på trafik och luftföroreningsutsläpp om de som har möjlighet skulle byta från bilpendling till att ta cykeln. Studien visar att om 110 000 bilpendlare skulle bli cykelpendlare skulle hälsovinsterna bli stora både tack vare ökad fysisk aktivitet för de nya cyklisterna, men också för allmänbefolkningen som skulle få minskad exponering för bilavgaser. Studien visar att trafikens minskade avgasutsläpp skulle resultera i ca 60 färre förtida dödsfall per år i Storstockholmsområdet med 1,6 miljoner invånare.Detta är dubbelt så stor effekt som Förbifart Stockholm och Trängselskatten uppskattats resultera i.

Studien koordineras av Umeå universitet och är ett samarbete mellan Umeå universitet, SLB-analys, GIH och WSP. Den finansieras av Forte.

Publikationer inom Cykelprojektet:
Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle (Johansson, C., et al., 2017).

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: