Nordust

Nordust

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur olika åtgärder relaterade till användningen av dubbdäck, sandning, och andra vinterväghållningsmetoder påverkar luftkvaliteten, samt även hur meteorologiska faktorer påverkar. Detta sker genom att utveckla mätmetoder och beräkningsmodeller som beskriver de processer som påverkar källor och sänkor för partiklar i vägmiljön.

Koordinator: VTI

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: